Kurs spółki 8.78 (0%)

Rozbudowa Terminal Ropy Naftowej Gdańsk/Gdańsk Crude Terminal Expansion

 

Projekt

Project Name

Rozbudowa: Terminal Naftowy Gdańsk

Gdańsk Terminal Expension

Okres Wykonywania

Period of the execution

2019-2020

Zleceniodawca

Employer

PERN

Zakres Prac

Scope of works

Pełne wykonawstwo PC rozbudowy Terminala Ropy Naftowej w Gdańsku.

Prace Budowlane

Budowa 2 zbiorników po 100.000m3 każdy.

Zakres Elektryki i Automatyki.

Połączenia z istniejącą częścią terminala.

Full PC Execution of the expansion of Crude Terminal.

Civil Works

Erection of 2 tank of 100.000 m3 each

E&I

Interconnection with existing terminal