Kurs spółki 8.78 (0%)

Terminal w Rejowcu Poznańskim

Projekt

Project Name

Rozbudowa Terminala w Rejowcu Poznańskim

Rejowiec Poznański Fuel Base

Okres Wykonywania

Period of the execution

2006

Zleceniodawca

Employer

ORLEN

Zakres Prac

Scope of works

Budowa trzech zbiorników o pojemności 10.000 m3 w Bazie Paliw nr. 4 w Rejowcu Poznańskim

Execution of three storage tanks with a capacity of 10.000 m3 at Fuel Base no 4 in Rejowiec Poznański